Thông báo
Sở GD-ĐT TP.HCM quy định về cách đánh giá học sinh tiểu học, học sinh hoàn thành tốt tất cả các môn học mới được ghi khen thưởng ở mức “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.
GD&TĐ - Ngày 8/5, Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản số 681/SGDDT-GDTH hướng dẫn qui trình đánh giá và xét khen thưởng cuối năm theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.
VOV.VN -Sau 1 năm thực hiện Thông tư 22, một số giáo viên ở Hà Nội đã nhận xét về những ưu điểm và hạn chế khi không chấm điểm học sinh Tiểu học.
VOV.VN - Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 22 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Thông tư 30 chứ không thay thế Thông tư 30.